Vandbehandling

Vandværket

Fra boringerne pumpes vandet direkte til vandværkets rentvandsbeholder. Vandet tilføres luft ved indstrømning til rentvandsbeholderen, og der optages ilt i vandet, så grænseværdien (min. 5 mg/l) overholdes.

Vandets kvalitet i Hjerm nødvendiggør ikke rensning, og vandet pumpes derfor direkte ud til forbrugerne.

Da Hjerm vandværk har et stort forsyningsområde, er det nødvendigt med trykstationer, der forøger trykket på vandet.

Trykforøger Øster Hjerm

Trykforøger Sønder Hjerm

Hjerm vandværk har 2 trykstationer. De er placeret i Øster Hjerm og Sønder Hjerm.

Læs mere om forsyningsområde under menupunktet “information”.