Meld flytning

Udfyld venligst nedenstående formular i tilfælde af flytning og ejerskifte.

Vandværket vil, efter modtagelse af henvendelsen, hurtigst muligt fremsende en flytteopgørelse.
Forbrugernummer er anført på opkrævningerne.
  • Fraflytter:

  • Indflytter:

  • Mobil nr. der ønskes tilmeldt SMS varsling