Bestyrelse

Bestyrelsen og de personer der i øvrigt arbejder på vandværket samt en oversigt over de opgaver de enkelte personer har påtaget sig.

Svend Erik Toft

Bestyrelsesformand

Lindevænget 26, 7560 Hjerm
Tlf.: 97 46 46 50 (privat)
Mobil 51 77 15 04 (vandværkets telefon)
e-mail: info@hjermvand.dk

Klaus Halkjær

Bestyrelsesmedlem

KlausHalkjær
 
Øster Hjermvej 16, 7560 Hjerm
Tlf.: 30 51 86 84
e-mail: klaushalkjær@mail.dk

Jan Bryde

Kasserer

Jan-Bryde-IMG_1229-low
Kærgårdmark 9, 7560 HjermVinderup
Mobil  2146 4763
e-mail: bryde@newmail.dk

Anders B. Wulff

Sekretær

 
Skolevej 3, 7560 Hjerm
Mobil 40 44 28 38
e-mail: ab.wulff@mail.dk

Nicki Jensen

Næstformand

 nicki-vandvaerk-snall-p1050378
 Østre Hovedgade 41 , 7560 Hjerm
Tlf.: 4086 0922
e-mail: bojenicki@hotmail.com

Ansat udenfor bestyrelsen

Regnskabsfører Ingrid Madsen
E-mail: reving@post5.tele.dk
Vandværkspasser Preben Christensen
Værksted Tlf. 97 46 47 26
Mobil nr. 21 22 17 26

Herunder beskrives de forskellige opgaver forbundet med administration og drift af vandværket.

Funktion Opgaver
Formand Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.
Næstformand Fungerer som formandens stedfortræder samt som almindeligt bestyrelsesmedlem.
Kasserer Er ansvarlig over for bestyrelsen for overholdelse af fornøden lovgivning.
Regnskab og budget er hele bestyrelsens ansvar.
Er bestyrelsens kontakt til regnskabsfører for kvartalsrapporter, årsregnskab mv.
Attesterer sammen med formanden alle bilag – der holdes op imod indhentede prislister og aftaler/kontrakter.
Sekretær Er den ansvarlige protokolfører, og efter formandens direktiv sørger sekretæren for:

  • Indkaldelse til bestyrelsesmøder/generalforsamlinger
  • Dagsordner
  • Referater
  • Korrespondance
  • Underskrifter til protokol

Er endvidere medlem af bestyrelsen for Vandrådet i Struer kommune.

Bestyrelsesmedlem Deltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutninger på vegne af interessentskabet. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver
Regnskabsfører
Ansat udenfor bestyrelsen
Har følgende opgaver:

  • Bogføringsopgaver
  • Udfærdigelse af regnskabsoversigt
  • Opkrævningsadministration herunder forbrugerkartotek og måleroplysninger.
  • Sørger for rettidig betaling af regninger og afregning til Told & Skat