Tag-arkiv | Drift

Planer

Hjerm vandværk har i en årrække udført afværgepumpning for at nedbringe indholdet af BAM i drikkevandet mest muligt. På eksisterende kildeplads findes 3 boringer, som […]

Read full story

Vandråd

Hjerm Vandværk samarbejder med andre vandværker i Struer Kommune, således at indhøstede erfaringer og viden deles blandt medlemmerne i vandrådet. Funktion i Vandrådet Vandværk Formand […]

Read full story

Vandværkets Styring©

Hjerm vandværk har indført et kvalitetsstyringssystem, Vandværkets Styring©, som sikrer en rationel og effektiv drift af vandværket. Drikkevandet bliver løbende analyseret for indhold af bl.a. […]

Read full story

Forsøg på at forbedre vandkvaliteten på Hjerm vandværk

Flere borgere i området omkring Hjerm har på det seneste observeret at en del vand konstant pumpes fra vandværks kildeplads og direkte til kloakken. Her […]

Read full story