Forsyningsområde

Kortet viser Hjerm Vandværks forsyningsområde. (den sorte halvcirkel)

Som det ses af kortet forsyner Hjerm vandværk både byen og et stort opland med spredt bebyggelse.

Fra rentvandspumpen på vandværket forgrener vandet sig ud i et net af forsyningsledninger.

Vandet ledes til den enkelte forbruger via en stikledning, der fra skel betegnes som en jordledning.

Vandforbruget måles på den enkelte forbrugers vandmåler, der for det meste er monteret straks, når jordledningen kommer ind i ejendommen. Måleren kan også være monteret i en målerbrønd ved skel.

Forskellige strategiske steder på forsyningsledningerne placerer vandværket ventiler, så afgrænsede dele af forsyningsområderne kan lukkes af f.eks. grundet rørsprængninger, reparationer, vedligeholdelse mv.
Ligeledes forsynes hver tilslutning med en stopventil ved skel, så den enkelte ejendom kan afbrydes separat.

Vandværket forsyner ca. 707 forbrugere (pr. 2010-02-24), og den årlige indvinding er ca. 150.000 m³.

På vandværket er der kortmateriale over

  • hovedledning
  • forsyningsledninger
  • hovedventiler
  • stophaner
  • stikledninger