GODT VAND KOMMER FRA HANEN
Persondatapolitik

Hjerm Vandværk AMBA har sat sig grundigt ind i persondataforordningen, og vi har gjort det for at beskytte personfølsomme data mod misbrug.

Arbejdet med persondataforordningen er bl.a. gjort med udgangspunkt i dokumenter og skabeloner, der er udarbejdet af vores landsorganisation – Danske Vandværker.

For at kunne levere vand til forbrugerne har vandværket brug for at opkræve afgifter for forbrugt vand, dvs. til dækning af udgifter for at kunne drive vandværket mv.

Af samme grund er det nødvendigt at have oplysninger om forbrugerne. Dvs. vi opbevarer følgende personoplysninger:
- Navn, adresse, telefon, e-mail
- Målernumre, forbrugernummer (kundenummer)
- Forbrugsdata der kan henføres til en adresse

Persondata og forbrugsdata behandles og opbevares hos vores regnskabsfirma for opkrævning af forbrugsafgifter.

Som følge af vandforsyningsloven leverer vi visse af disse data til Struer Forsyning Spildevand for afregning af spildevandsafgift.

Hvor vi har brug for at videregiver oplysninger, har vi sikret os, at de firmaer, der modtager disse, lever op til persondataforordningen. Med disse har vi oprettet en databehandleraftale.

Når vi har brug for at henvende os til forbrugerne, sker dette enten via fx telefon, e-mail eller SMS – dog kun når brugeren har oplyst disse eller har givet samtykke hertil – og ellers sker henvendelse ved husstandsomdeling eller annoncering.

I øvrigt behandler vi løbende oplysninger om dit forbrug af vand. Dette kan bl.a. medføre, at vi henvender os til forbrugeren, dersom vi har mistanke om lækage. Samlet set anvender vi aflæste forbrugsdata til at undersøge, om der er brud på vores ledningsnet.

Hjerm Vandværk behandler alle disse data med stor forsigtighed og omhu. Vore elektroniske systemer er beskyttet med hemmelige brugernavne og adgangsord. Data leveres ikke til tredjemand. Vi har antivirus på alle IT-systemer og vi har back-up af disse. Vi anvender branchetypiske IT-løsninger. Bestyrelse og personale har tavshedspligt vedr. personoplysninger.

Med henvisning til bogføringsloven opbevarer vi data i minimum 5 år efter seneste afregning, og vi tilstræber herefter at slette eller anonymisere personoplysninger. Data kan opbevares længere fx i forbindelse med ejerskifte.

Her kan du også finde oplysninger om dine rettigheder.

Ved henvendelse til info@hjermvand.dk kan du anmode om at få tilsendt de øvrige dokumenter, som vi har udarbejdet:
- Målrettet arbejde med persondataforordningen for Hjerm Vandværk
- Beredskabsplan fr IT-systemer
- Datastrømsanalyse
- Risikovurdering
- Persondatapolitik
- IT-sikkerhedspolitik
- Databehandleraftale
- Retningslinjer for IT-adfærd
- Konsekvensanalyse

Nyheder

15-04-2024 Husk - du bor oven på dit drikkevand. Læs om “Sprøjte-FRI haver” ved at klikke her
12-01-2024 Hjerm vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag den 28. februar - læs mere ved at klikke her
Hjerm Vandværk
Lindevænget 26, 7560 Hjerm
info@hjermvand.dk
Tlf. 51 77 15 04
CVR 30058313
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net