GODT VAND KOMMER FRA HANEN
Forsyningsområde
Kortet viser Hjerm Vandværks forsyningsområde. 
Som det ses af kortet forsyner Hjerm vandværk både byen og et stort opland med spredt bebyggelse.

Fra rentvandspumpen på vandværket forgrener vandet sig ud i et net af forsyningsledninger.
Vandet ledes til den enkelte forbruger via en stikledning, der fra skel betegnes som en jordledning.
Vandforbruget måles på den enkelte forbrugers vandmåler, der for det meste er monteret straks, når jordledningen kommer ind i ejendommen. Måleren kan også være monteret i en målerbrønd ved skel.

Forskellige strategiske steder på forsyningsledningerne placerer vandværket ventiler, så afgrænsede dele af forsyningsområderne kan lukkes af f.eks. grundet rørsprængninger, reparationer, vedligeholdelse mv.Ligeledes forsynes hver tilslutning med en stopventil ved skel, så den enkelte ejendom kan afbrydes separat.

Vandværket forsyner ca. 750 forbrugere og den årlige indvinding er ca. 144.000 m³.

På vandværket er der kortmateriale over:
- hovedledning
- forsyningsledninger
- hovedventiler
- stophaner
- stikledninger

Her leverer vi vand:

Name: forsyningsomraade.jpg.

Nyheder

21-08-2023 OBS! - Ved behov for kontakt med vandværket henvises for øjeblikket til bestyrelsesmedlem Kristian Staal på telefon 4095 1242
OBS. OBS. 
I tilfælde af alvorlige uheld, vælg alarmeringslister (evt. beredskabsplan)
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Hjerm Vandværk
Lindevænget 26, 7560 Hjerm
info@hjermvand.dk
Tlf. 51 77 15 04
CVR 30058313
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net