GODT VAND KOMMER FRA HANEN
Generalforsamling
Name: generalforsamling.jpeg.
Generalforsamling
Hjerm Vandværk afholder Ordinær Generalforsamling iflg. følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører og stemmetællere
3. Beretning ved formanden
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Budget – takstblad for det/de kommende år godkendes
6. Behandling af indkomne forslag

Jvf. vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
10. Eventuelt

Revideret regnskab kan fås ved henvendelse til formanden,tlf.: 5177 1504

Bestyrelsen


Nyheder

15-04-2024 Husk - du bor oven på dit drikkevand. Læs om “Sprøjte-FRI haver” ved at klikke her
12-01-2024 Hjerm vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag den 28. februar - læs mere ved at klikke her
Hjerm Vandværk
Lindevænget 26, 7560 Hjerm
info@hjermvand.dk
Tlf. 51 77 15 04
CVR 30058313
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net