GODT VAND KOMMER FRA HANEN
Vandbehandling
Hjerm vandværk har ingen vandbehandling.

Fra boringerne pumpes vandet direkte til vandværkets rentvandsbeholder.
Vandet tilføres luft ved indstrømning til rentvandsbeholderen, og der optages ilt i vandet, så grænseværdien (min. 5 mg/l) overholdes.

Vandets kvalitet i Hjerm nødvendiggør ikke rensning, og vandet pumpes derfor direkte ud til forbrugerne.

Da Hjerm vandværk har et stort forsyningsområde, er det nødvendigt med 1 trykstation, der forøger trykket på vandet.

Den er placeret i Øster Hjerm.
Name: Hjerm_VV2.jpg.
Trykforøger Øster Hjerm
Name: Hjerm_VV3.jpg.
Tdl. Trykforøger Sønder Hjerm

Nyheder

21-08-2023 OBS! - Ved behov for kontakt med vandværket henvises for øjeblikket til bestyrelsesmedlem Kristian Staal på telefon 4095 1242
OBS. OBS. 
I tilfælde af alvorlige uheld, vælg alarmeringslister (evt. beredskabsplan)
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Hjerm Vandværk
Lindevænget 26, 7560 Hjerm
info@hjermvand.dk
Tlf. 51 77 15 04
CVR 30058313
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net