GODT VAND KOMMER FRA HANEN
Vandkvalitet

Se vandkvaliteten for Hjerm Vandværk på mitdrikkevand.dk

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og ledningsnettet. Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper: • A-prøver hos forbruger • B-prøver hos forbruger • Driftskontrol på vandværk og ledningsnet • Boringskontrol på alle boringer
Hjerm Vandværk har analyseresultater liggende på mitdrikkevand.dk
Find forsyningen her:
Name: MD.jpg.
Name: bam vv.jpg.
Hjerm vandværk har fundet DMS i de 3 indvindingsboringer.
Aktuelt er DMS over grænseværdien i B1.

Udfordringen søges løst via undersøgelser i efteråret 2019 - om en så enkel løsning som muligt. Undersøgelser og pumpeforsøg er drøftet med kommunen på et møde hos Hjerm Vandværk. Der udføres forsøgspumpning med et dobbelt pumpesystem med ”pakker”, så det er muligt at styre indvindingen over og under ”pakker”.
Hvis DMS og BAM findes i magasinet ”synkront” (dvs. stofferne ”følger” hinanden) vil det være muligt at nedbringe både DMS og BAM samtidigt ved simpel dobbeltpumpning.

Et typisk resultat af den indledende undersøgelse med pumpeforsøg vil så være, at vandværket kan få monteret dobbeltpumper i fx B1 og indvinde til forbrug fra nedre pumpe (det vand som strømmer ind i boringen under pakker), mens vandet fra øvre pumpe (afværgevandet) midlertidig sendes ud i Hjerm Bæk gennem regnvandsledningen.

Senere er det hensigten at bruge afværgevandet, helt eller delvis til gendannelse af rent grundvand ved naturlig infiltration på kildepladsen og i kildepladsens næropland.
Hjerm Vandværk deltager i et pilotprojekt - et såkaldt MUDP-projekt sammen med Teknologisk Institut om nye metoder til gendannelse af rent grundvand.
Dette arbejde forventes udført i foråret 2020.

Sideløbende vil Hjerm Vandværk også inddrage forbrugerne og med frivillig aftaler benytte regnvandet fra hustage til øget gendannelse af rent grundvand og samtidig have fokus på emner som biodiversitet, bæredygtighed og klimavenlige metoder.


Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk

Nyheder

15-04-2024 Husk - du bor oven på dit drikkevand. Læs om “Sprøjte-FRI haver” ved at klikke her
12-01-2024 Hjerm vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag den 28. februar - læs mere ved at klikke her
Hjerm Vandværk
Lindevænget 26, 7560 Hjerm
info@hjermvand.dk
Tlf. 51 77 15 04
CVR 30058313
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net