GODT VAND KOMMER FRA HANEN
Generalforsamling
Name: generalforsamling.jpeg.
Generalforsamling 2020
Hjerm Vandværk afholder Ordinær Generalforsamling
Onsdag, d. 26. februar 2020 kl. 19.30 i Hjerm Hallen’s Aktivitetscenter

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører og stemmetællere
3. Beretning ved formanden
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Budget – takstblad for det/de kommende år godkendes
6. Behandling af indkomne forslag

Jvf. vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde inden 15. januar

– Indkommet forslag fra bestyrelsen: Honorar til bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Afgående:Nicki Boje Jensen  – villig til genvalg
Klaus Halkjær - ønsker ikke genvalg

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 1 revisor og 1 suppleant

10. Eventuelt

Revideret regnskab kan fås ved henvendelse til formanden,tlf.: 5177 1504

Bestyrelsen
OBS. OBS. 
I tilfælde af alvorlige uheld, vælg alarmeringslister (evt. beredskabsplan)
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Hjerm Vandværk
Lindevænget 26, 7560 Hjerm
info@hjermvand.dk
Tlf. 51 77 15 04
CVR 30058313
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net