GODT VAND KOMMER FRA HANEN
Velkommen til Hjerm Vandværk

Hjerm Vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag den 22. februar 2023 kl. 19.30 i Hjerm Hallens aktivitetscenter med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører og stemmetællere
3. Beretning ved formanden
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse5. Budget og takstblad for det/de kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Nicki Bøje Jensen
Jan bryde 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om Hjerm Vandværk.
Klik i menuen herover på de emner, der har din særlige interesse.
Læs pixi-bogen “Sprøjte-FRI haver” ved at åbne linket.

Henvendelse til forbrugeren vha. SMSVed hjælp af vores afregningssystem, er det blevet muligt for Hjerm Vandværk at henvende sig til forbrugerne vha. en SMS, fx i tilfælde af lukning af forsyningen i en periode (reparation eller andet) eller ved andre hændelser.Der er sendt SMS’er til alle mobilnumre tilknyttet den enkelte adresse og alle numre, hvortil meddelelser ønskes sendt, besvares med et  ”JA”.
Er I ikke allerede tilmeldt SMS ordningen men ønsker det, kontakt da vandværket på tlf. 5177 1504.

Vandets kvalitetVandanalyser opdateres automatisk, når resultater foreligger.Se under “Vandkvalitet”.

Vandets hårdhedsgrad er ca. 15/16 (Temmelig hårdt)

OBS. OBS. 
I tilfælde af alvorlige uheld, vælg alarmeringslister (evt. beredskabsplan)
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:
Hjerm Vandværk
Lindevænget 26, 7560 Hjerm
info@hjermvand.dk
Tlf. 51 77 15 04
CVR 30058313
Created by Dvn.dk / Powered by Svift.net